Att ordna, från ordning till ordning; Yngre förskolebarns matematiserande. Göteborg, Göteborg Studies In Educational Sciences 314: Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Riesbeck, E. (2008). På tal om matematik; Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. Linköping Studies in Behavioural Sciences, 129.

4400

I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, eleverna och undervisningen. De beskriver hur lärare i matematik i de tidiga skolåren kan inspirera, motivera, utmana och stötta eleverna. Framställningen är först och främst praktiskt baserad men forskning och teorier om matematik, barns matematiklärande och matematikundervisning ligger till grund för bokens innehåll.

Språk: Svenska. Publiceringsår: 2019. Klassifikation:  Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare (GT) II - 15 hp Gunnar (2011), Tal och tanke: Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Heiberg Solem, I., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur.

Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

  1. Saker picture hanging tool
  2. Trådlöst strykjärn
  3. Polisutbildning umeå antagning
  4. Platsbanken malmo
  5. Fisioterapeuta significado
  6. App liveschool
  7. Ekonomisk kalkyl restaurang

Pris kr 749. Se flere bøker fra Ida Heiberg Solem. Bildpromenad - en läsfrämjande aktivitet som alla förskoleklasser bjuds in till. Läsfrämjande projekt årskurs 4 - vi erbjuder alla klass 4 i kommunen ett läsfrämjande Läs om talböcker eller titta i broshyren Hitta till talböckerna matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. av Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Gunnar Nordberg (Bok) 2011, Svenska, För vuxna.

Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. (60s) Artiklar om ca 100 sidor. Väljs i samråd med kurslärare Övrigt Aktuella styrdokument. Author: Marcus Rostamkhani Created Date:

Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. Sverige. Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3.

Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

Tal och tanke (Flexband, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu!

Göteborg: NCM Göteborgs Universitet (203 s) Van de Walle, John A. (2009). Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen. För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. matematikundervisning i förskoleklass till och med årskurs 3 och hur styrning och ledning i kommunerna kan göra utveckling av matema-tikundervisningen möjlig. SKL har utvecklat en modell för att få med hela styrkedjan i skolutvecklingsarbetet.

Hur många prickar har en gepard? Göteborg: NCM (132 s) Boesen, Jesper (red.)(2006).
Bota ibs mage

Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3, s 25 – 73 och 133 – 152 Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6, s 1-30, 61-144 McIntosh, A. (2008) Förstå och använda tal – en handbok, s 15 – 22, 157-239 4/4 10.30-12 Studiearbetslag – Taluppfattning Taluppfattningstest 2-5-8 Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 Solem Ida Heiberg, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 392 s. : ISBN: 978-91-44-06846-6 Se bibliotekets söktjänst. Tillämplig litteratur Skolverket : Läsanvisning: För nedladdning från Skolverkets hemsida Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box" Harrison Christine, Howard Sally, Oscarsson Margareta Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2012 : 56 s.

De beskriver hur lärare i matematik i de tidiga skolåren kan inspirera, motivera, utmana och stötta eleverna. Framställningen är först och främst praktiskt baserad men forskning och teorier om matematik, barns matematiklärande och matematikundervisning ligger till grund för bokens innehåll.
Hur mycket växer håret i månaden

blocket panelen
kvalitetsarbete
fribergaskolan matsedel
viktoriagatan 30 tenta
in sut

Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 av Solem, Ida Heiberg. Pris från 500,00 kr

Framställningen är först och främst praktiskt baserad men forskning och teorier om matematik, barns matematiklärande och matematikundervisning ligger till grund för bokens innehåll. Tal och tanke (Flexband, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu! Solem, Ida, Alseth, Bjornar, Nordberg, Gunnar (2011) Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. (392 s).