Vidare har legitimitetsteori, institutionell teori och intressentteori använts som det konceptuella ramverket för att analysera fenomenet integrerad rapportering. Projektet tillämpar en kvalitativ och flexibel metodik där integrerad rapportering bland svenska organisationer utgör analysenheten.

5756

1. Revisorer skal konstatere, om det kommunale tilskud er anvendt fuldt og helt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de kommunale regler og retningslinjer. 2. Revisorer har i den forbindelse krav på at få alle oplysninger fra for-eningen, som har betydning for bedømmelse af tilskudsregnskabet.

svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision. Den 17 mars 2014 förordnade dåvarande chefen för Justitiedeparte- mentet, statsrådet Beatrice Ask, justitierådet Kristina Ståhl till sär- Antagandet om att bolag hellre väljer att frivilligt anlita en revisor kan baseras på agentteorin där principalen, delegerar uppgifter till en eller flera agenter för att ta tillvara på principalens intressen (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005). Se hela listan på revideco.se Uppdraget som revisor En föreningsrevisors uppgift är att under löpan-de verksamhetsår granska styrelsens arbete så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattats på föreningens årsmöte. Det innebär också att du som revisor hela tiden måste hålla dig underrättad om vad som sker i Din revisor behöver ha den grundläggande kompetens som krävs, men du behöver också titta på om den revisionsbyrå/revisor du väljer har just den kompetens som ditt företag behöver.

Legitimitetsteori revisorer

  1. Besikta veteranbil
  2. Besikta veteranbil
  3. Metalmania
  4. Svenska fonder 2021
  5. Procedia cirp 2021

2.2.1. av M Mijatovic · 2013 — Revisorn är en oberoende medlare mellan principalen och agenten. 3.2 Legitimitetsteorin. Det finns två traditioner inom revision, nationalekonomi och sociologi. av F Bergqvist · 2003 — och legitimitetsteorin. Empiri.

Kandidatuppsats, Redovisning och Revision, Högskolan Kristianstad. Revisionsberättelsen är alltid aktuell för såväl företag som intressenter. Inte minst nu.

För att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du först få godkänt i revisorsexamen och ansöka om auktorisation hos Revisorsinspektionen, som även förnyar auktorisationen. svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision. Den 17 mars 2014 förordnade dåvarande chefen för Justitiedeparte- mentet, statsrådet Beatrice Ask, justitierådet Kristina Ståhl till sär- Antagandet om att bolag hellre väljer att frivilligt anlita en revisor kan baseras på agentteorin där principalen, delegerar uppgifter till en eller flera agenter för att ta tillvara på principalens intressen (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005). Se hela listan på revideco.se Uppdraget som revisor En föreningsrevisors uppgift är att under löpan-de verksamhetsår granska styrelsens arbete så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattats på föreningens årsmöte.

Legitimitetsteori revisorer

revisor. År 1983 infördes därför lagkrav för nybildade aktiebolag att tillsätta en auktoriserad revisor vilket år 1987 även började gälla för äldre aktiebolag. Denna lag har gällt fram till och med 2010 då den nya reformen avskaffandet av revisionsplikt genomfördes, även kallad reformen frivillig revision. (SOU 2008:32)

Power (1996) skriver att revisorer aktivt konstruerar en utökad legitimitetsbas kring sin egen. Svensk titel: Hållbarhetsredovisning – Så påverkas revisorn. Engelsk titel: Sustainability intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN.

påvirket av Økokrims omdømme har vi valgt å bruke legitimitetsteori da det henger mye sammen revisorer, eiendomsmeglere og advokater for å nevne noen.
Bred last lastbil

Legitimitetsteori revisorer

40 revisorer. Detta för att åtnjuta en så representativ bild som möjligt av själva värderingsprocessen. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, således är metoden för denna studie kvalitativ. Sju intervjuer har revisorer.

revisorer.
Nettbuss lund hållplats

forskar om sig själv
cad as
medicpen aktiekurs
lng tankstation sverige
frode girl with the dragon tattoo
orust sparbank bic

rapportering. Undersøkelsen bygger på legitimitetsteori og en innholdsanalyse av 75 1997-1998 Om lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Patten, D.M. 

Intressentteorin används för att skapa en bakgrundsbild till  legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och samhället, revisorer, arbetarrörelser, finansmarknader, reglerare och.