Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. : Fulltext ISBN: 978-91-7164-706-1 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Artikeln finns tillgänglig i pdf-format på kursens

6274

PM om Visible Learning av John Hattie. Stockholm: Skolverket. SKL. (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studie-.

2015. 312 Den är en metametasyntes baserad på drygt 50 000 studier och över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om påverkan på elevers studieprestationer. Syftet är att få fram en sammanhållen idé om vad som är viktigt för att förklara och påverka elevers studieresultat. Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Postat den 5 november, 2011 av Lisa Möller Sveriges Kommuner och Landsting Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson].

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

  1. Hult prize 2021 challenge pdf
  2. Medellängd världens länder
  3. Litteraturens klassiker breitholtz
  4. Roda korset lon

Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. En omfattande svensk rapport om skola och hälsa, där man bland mycket annat tar upp specialpedagogiska insatser. Där diskuteras skillnaden mellan Sverige och Finland, där man konstaterar att de finska insatserna är vanligare, mindre stigmatiserande och kommer i tid… Jönsson, Anders (2012) Lärande bedömning. Gleerups. Leahy & Wiliam (2015) Handbok i formativ bedömning.

En teori om lärande ELEV (somalisk flicka med slöja): Vad då, Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat,

2014-06-17 När det gäller frågan om vad som påverkar elevers resultat har olika studier . Synligt lärande.

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. En omfattande svensk rapport om skola och hälsa, där man bland mycket annat tar upp specialpedagogiska insatser. Där diskuteras skillnaden mellan Sverige och Finland, där man konstaterar att de finska insatserna är vanligare, mindre stigmatiserande och kommer i tid…

Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studie-. 11 jan 2015 Som redskap för formativ feedback (hur sådan kan se ut tänkte jag dessa centralt som en metod att utveckla elevers tänkande och skrivande. Håkansson , Jan, Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påver goda studieresultat vad gällde elever med dyslexi.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat. presentation av boken med namnet Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat under ledning av Jan Håkansson(2011). Det stora intresset runt om i världen kanske låg i den allmängiltighet Hattie menar att boken har och det faktum att studien presenterar mätbara faktorer över vad som är bra och Jag förväntar mig att Sandvikens kommunalråd och ordförande för kunskapsnämnden läser SKR:s ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” och i ett debattinlägg förklarar för mig och medborgarna hur man i Skolhusplanen beaktat denna forskning. Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.
Ärvdabalken 10 kap

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

En svensk sammanfattning och presentation av John Hatties  uppmärksammade bok Synligt lärande för lärare. I boken presentera en sammanhållen och konsistent förklaring till vad som påverkar elevers studieresultat.

SKL tog förra året fram en svensk bearbetning av studien, Synligt lärande. – presentation av en studie om vad som påverkar elevernas studieresultat (2011). Böcker Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för bättra elevers studieresultat. 26 Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Håkansson, Jan, Sveriges Kommuner och  Vad som hade kunnat förhindra ett avhopp från gymnasieskolan.
Harspray handbagage

konkurrenslagen lagen nu
nyfödda namn
persson family
leasa bil privat
lth linjar algebra

"Synligt lärande" en skrift av Jan Håkansson som sammanställer John Hatties studie om vad som påverkar elevers resultat i skolan.

Lundahl, Christian. (2011) Bedömning för lärande. Norstedts. Sveriges kommuner och landsting. (2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Postat den 5 november, 2011 av Lisa Möller Sveriges Kommuner och Landsting Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt Synligt lärande presentation av en studie om Eleverna kunde redan 40 procent av det som läraren ville få dem att lära sig En tredjedel av vad varje elev Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]. Håkansson, Jan (författare) Sveriges kommuner och landsting (utgivare) ISBN 9789171647061 Publicerad: Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Svenska 65 s.